Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 30-10-2019 - VN-Index chạm mốc cao nhất 32 tuần, vượt ngưỡng 1.000 điểm - VRE, ACV, CII, GEX, GMD, GTN, HDB, HSG, KDH, MSN, NKG, NVL, PC1, POW, PTB, QNS, VHM, VJC, VNM, VTP

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn và trung hạn của HNX-Index tạm cải thiện lên mức Tích cực, tương đồng với trạng thái kỹ thuật hiện tại của VN-Index và VN30. Tuy nhiên, tín hiệu suy yếu của đà tăng vẫn duy trì đối với VN30 trong khi VNMidcap hiện đang có trạng thái kỹ thuật Trung tính còn VNSmallcap duy trì trạng thái Tiêu cực. Mặc dù vượt mốc 1000 điểm nhưng thị trường chưa thành công trong việc thu hút thêm lực cầu kỹ thuật đổ vào thị trường. Cấu trúc phiên tăng điểm của VN-Index