Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 30-05-2019 - Thị trường giảm điểm, với ảnh hưởng từ VHM, VNM và MSN - PLX, TLG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index đã tạm chuyển xuống mức Tiêu cực, tương đồng với tín hiệu hiện tại của VN30 và HNX-Index. Ngưỡng hỗ trợ đối với VN-Index là cặp đường trung bình động trung hạn MA100 và MA200 đang nằm tại khu vực 955-957 điểm, trong khi đó hỗ trợ của VN30 là ngưỡng 870 điểm và của HNX-Index là ngưỡng 105 điểm đang nằm khá gần. Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường sẽ tiếp tục có biến động lình sình.