Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 30-05-2017 - Thị trường giảm mạnh nhất trong 5 tháng khi các mã ngân hàng, năng lượng dẫn dắt đà giảm - STB, PNJ, GMD

Quan điểm kỹ thuật: Lực bán gia tăng mạnh do tác động từ các ngưỡng kháng cự của chỉ số chứng khoán hai sàn, đặc biệt là vùng 745-750 điểm của VN-Index. Đồ thị kỹ thuật hầu hết các chỉ số đều hình thành các nến đặc dài, kèm theo sự gia tăng của thanh khoản lên mức rất cao, qua đó hình thành các cấu trúc cảnh báo đỉnh. Hiện tại thì tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số chính là VN-Index, VN30 và HNX-Index vẫn giữ mức Tích cực với hỗ trợ MA10 chưa bị vi phạm.