Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 30-05-2011 Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trở lại nhưng tâm lý chung vẫn bi quan

Hai thị trường đóng cửa trái chiều. VNIndex tăng nhẹ 1,3 điểm (0,31%) lên 412,1 điểm nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu lớn. BVH, MSN và VIC đóng góp 6,19 điểm cho thị trường.