Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 30-01-2018 - Thị trường đi ngang trước khi các công ty công bố KQKD quý 4 - FPT, VTP, ACV, AST, DPM, FPT, GMD, GTN, HPG, HSG, KBC, KDH, MSN, NKG, NVL, PC1, POW, PVS, VEA, VNM

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HNX-Index tạm thời trở về trạng thái Tích cực, tương tự như tín hiệu hiện tại của VN-Index và VN30. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của các chỉ số này là cặp đường MA5 và MA10, đang lần lượt nằm tại 910-912 điểm đối với VN-Index, 864-869 điểm đối với VN30 và 102,5 điểm đối với HNX-Index. Nhiều khả năng trong phiên giao dịch ngày mai, ngưỡng kháng cự MA50 của VN-Index tại 918 điểm sẽ tiếp tục thúc đẩy áp lực bán, khiến VN-Index nói riêng hay VN30 và HNX-