Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-12-2014 - VCB hỗ trợ VNI - Thặng dư thương mại cao kỷ lục - GDP tăng 5,98% - HPG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể hồi phục trong phiên giao dịch ngày mai và dòng tiền đầu cơ có thể gia tăng trở lại. Đồng thời, các chỉ báo xung lượng ngắn hạn giảm mạnh về gần vùng quá bán cho thấy lực cầu bắt đáy có khả năng gia tăng và nếu hai chỉ số hồi phục trong vài phiên tới thì tín hiệu phân kỳ tăng giá (Bullish Divergen) có thể xuất hiện, đây là tín hiệu tích cực hỗ trợ cho xu hướng hiện tại.