Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-11-2012 - Thị trường tăng nhẹ, nhà đầu tư vẫn chờ đợi

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục giữ được đà tăng ngắn hạn trong phiên tới, nhưng cả hai chỉ số cần vượt lên trên các mức 380 và 51.5 thì thị trường mới có thể kích thích lực cầu trở lại.