Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-09-2020 - Thị trường giảm trong phiên chiều - GDP - CPI - Thặng dư thương mại

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VNMidcap, VNSmallcap tạm chuyển xuống trạng thái Trung tính với hỗ trợ MA20 nằm lần lượt tại 900 điểm, 966 và 819 điểm. Trong khi đó, tín hiệu của VN30, HNX-Index vẫn duy trì ở mức Tích cực nhưng với cấu trúc đảo chiều mạnh vừa hình thành.