Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-08-2017 - Thị trường chuyển sang giảm điểm, MSN và NVL giảm - GAS, VCB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index quay trở lại trạng thái Trung tính với ngưỡng kháng cự tại 776 điểm và hỗ trợ tại 770 điểm. Tín hiệu của VN30 và HNX-Index vẫn duy trì trạng thái Tích cực với hỗ trợ lần lượt tại 750 điểm và 102,5 điểm. Trong khi đó, tín hiệu kỹ thuật Trung hạn vẫn được giữ ở mức Tích cực với tất cả các chỉ số chủ chốt.