Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-07-2015 - Cổ phiếu giảm điểm trong ngày chốt lời thứ 2 liên tiếp - FPT, HT1

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh nhẹ về các vùng hỗ trợ ngắn hạn 615 – 620 của chỉ số VN-Index và 84.5 của chỉ số HNX-Index, đây là vùng giá tập trung nhiều lực mua ngắn hạn khi nhiều cổ phiếu đã rơi vào trạng thái quá bán ngắn hạn. Điểm tích cực chúng tôi nhận thấy là dòng tiền nóng đã có dấu hiệu quay trở lại ở các cổ phiếu cho chiều hướng lệch pha với nhóm cổ phiếu Bluechips trong thời gian vừa qua.