Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-07-2011 Thanh khoản được cải thiện dù thị trường vẫn giảm điểm – Cập nhật PGD, khuyến nghị Thêm vào – Cập nhật PVS

Hai thị trường đóng cửa phiên cuối cùng của tháng 7 trong sắc đỏ trong khi khối ngoại có phiên mua ròng mạnh nhất trong tháng. Nhìn chung trong tháng 7, cả hai chỉ số giao động trong biên độ hẹp cùng với thanh khoản giảm dần.