Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-05-2019 - Thị trường đi ngang với nhóm ngân hàng giảm, BHN giảm mạnh - NLG, HVN, KDH, NVL

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn không có sự thay đổi với VN-Index, VN30 và HNX-Index. Theo đó, VN-Index duy trì trạng thái kỹ thuật Trung tính với hỗ trợ tại 970 điểm, kháng cự tại 975-978 điểm; VN30 và HNX-Index duy trì trạng thái kỹ thuật Tiêu cực. Chỉ số duy nhất VNSmallcap có sự cải thiện tín hiệu lên mức Tích cực với kháng cự tại 825 điểm.