Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-03-2018 - Thị trường giảm điểm; DHG tiếp tục giảm - GDP - ACV, HVN, SCS, VJC, VIB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn theo đó vẫn duy trì ở mức Tích cực với VN-Index và VN30, tuy nhiên các ngưỡng hỗ trợ phía dưới nhiều khả năng sẽ tiếp tục được thử thách. Trong khi đó, HNX-Index duy trì Tín hiệu trung tính, đồng pha với tín hiệu của VNMidcap với ngưỡng hỗ trợ MA20 lần lượt tại 130,5 điểm và 1135 điểm. VNSmallcap là chỉ số duy nhất duy trì tín hiệu Tiêu cực cho các xu hướng ngắn và trung hạn.