Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-03-2016 - Các mã vốn hóa lớn giảm khiến VNI trở lại mức hỗ trợ 565-570 điểm - NT2, ACB

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số sẽ thử thách các mức hỗ trợ 565 của chỉ số VN-Index và 79.5 của chỉ số HNX-Index trong phiên 30/03/2016. Đồng thời, chúng tôi đánh giá lực cầu ngắn hạn có thể sẽ gia tăng tại các mức hỗ trợ này khi các chỉ báo xung lượng ngắn hạn giảm mạnh về gần vùng quá bán. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy dòng tiền có sự phân hóa và không xảy ra hiệu ứng tiêu cực hàng loạt.