Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-03-2013 - Giá xăng tăng – Cán cân thương mại - DHG

Quan điểm kỹ thuật: Lực bán suy yếu về cuối phiên giúp hai chỉ số phục hồi nhẹ, đặc biệt chỉ số HNX-Index xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều Bullish Hammer. Ngoài ra, các chỉ báo xung lượng của chỉ số HNX-Index hãm đà giảm ngắn hạn. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục đi ngang trong các phiên đầu tuần, còn chỉ số HNX-Index có thể phục hồi nhẹ.