Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 29-02-2016 - Thị trường giảm điểm khi các ngành lớn của VNIndex cùng giảm - MWG

Ngân hàng, Hàng tiêu dùng và BĐS đều là các ngành giảm điểm nhiều nhất trong phiên hôm nay, các ngành này tổng cộng đã lấy mất 6 điểm của chỉ số. Ngành ngân hàng là ngành có diễn biến tiêu cực nhất khi lấy đi 4 điểm, nhóm 3 ngân hàng vốn hóa lớn VCB (-2,4%), BID (-3,8%) và CTG (-2,7%) đều có mức giảm điểm đáng kể. Tương phản với diễn biến phiên thứ Sáu tuần trước, cả VNM (-1,5%) và MSN (-2,7%) đều đóng cửa trong sắc đỏ. Tương tự, mã BĐS vốn hóa lớn VIC (-2%) cùng KDH (-0,9%) cùng giảm.