Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-11-2018 - Thị trường tăng điểm với VCB, SAB dẫn dắt - AST, VEA, VIC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HNX-Index đã quay trở lại mức Tích cực, đồng pha với tín hiệu của VN-Index và VN30; còn tín hiệu của VNMidcap và VNSmallcap vẫn giữ ở mức Tiêu cực. Điều này cho thấy dòng tiền đang hướng về các cổ phiếu có tầm ảnh hưởng lớn đến các chỉ số chủ chốt của hai sàn.