Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-11-2012 - Giao dịch trao tay chiếm tỷ lệ lớn

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng thị trường có thể bắt đầu phục hồi trong phiên ngày mai và nhịp phục hồi này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Các nhà đầu tư vẫn có thể tận dụng nhịp giảm điểm nhẹ trong đầu phiên ngày mai để xem xét giải ngân vào nhóm cổ phiếu có Beta cao và không nên mua đuổi giá cao trong nhịp phục hồi, lực bán mạnh vẫn tập trung tại các ngưỡng kháng cự 390 và 52.5.