Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-10-2015 - Nhà đầu tư chuyển sang tập trung vào các mã nhỏ

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số chưa thể giảm mạnh khi các mức hỗ trợ 595 – 598 của chỉ số VN-Index và 80.5 của chỉ số HNX-Index chưa bị xuyên thủng. Đồng thời, chúng tôi đánh giá cao khả năng hai chỉ số có thể sẽ kiểm định lại các mức kháng cự ngắn hạn 610 – 615 của chỉ số VN-Index và 82.5 của chỉ số HNX-Index. Tuy nhiên, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn có chiều hướng gia tăng cho nên các nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh.