Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-10-2014 - Lãi suất giảm giúp VNI tăng điểm trở lại sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp - NHNN hạ trần lãi suất huy động - Tăng trưởng tín dụng đạt 7,85% tính đến ngày 24/10 - Thặng dư thương mại

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể tiếp tục nhịp hồi phục trong phiên ngày mai và vùng kháng cự gần nhất là mức 595 của chỉ số VN-Index và 87.0 của chỉ số HNX-Index. Điểm tích cực nhất chúng tôi nhận thấy là các chỉ báo xung lượng ngắn hạn (như RSI(14), %B(20,2),…) xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giá từ vùng quá bán với đồ thị giá của chỉ số VN-Index và nhiều cổ phiếu khác cho nên thị trường có thể còn xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật trong vài phiên tới.