Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-09-2017 - Thị trường tăng nhẹ với đà tăng của các mã sản xuất bia - NLG

Quan điểm kỹ thuật: Xu hướng giảm điểm vẫn chiếm ưu thế chủ đạo trên thị trường và diễn biến của những HNX-Index, VNMidcap và VNSmallcap đang phản ánh chính xác bản chất của thị trường hơn là những VN-Index và VN30 – phần nào bị bóp méo bởi diễn biến của SAB. Tín hiệu kỹ thuật của các chỉ số chứng khoán tiếp tục có những chuyển biến xấu hơn. Theo đó, VN-Index và VN30 vẫn giữ tín hiệu ngắn hạn ở mức Trung tính sau nỗ lực vượt qua kháng cự tại 805 điểm và 791 điểm chưa thành công.