Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 28-01-2021 - Thị trường tiếp tục giảm mạnh do nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 - DIG, FPT, GE2, IMP, BMP, DPM, FRT, HDB, HSG, TLG

Quan điểm kỹ thuật: Với phiên giảm điểm mạnh, tín hiệu ngắn hạn của tất cả các chỉ số đã chuyển xuống mức Tiêu cực. Trong khi đó, tín hiệu trung hạn của VN-Index, VN30 đã chuyển xuống trạng thái Trung tính còn tín hiệu của VNMidcap, VNSmallcap, HNX-Index vẫn tạm duy trì trạng thái Tích cực. Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường có thể tiếp tục quán tính giảm điểm, ít nhất là trong phiên sáng. VN-Index, VN30 có thể kiểm định lực cầu quanh hỗ trợ MA100 ngày tại 1007 điểm và 972 điểm