Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-12-2017 - Thị trường tăng điểm, áp sát mức cao nhất 10 năm qua - GDP - Lạm phát - NKG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở mức Tích cực đối với VN-Index, VN30 và HNX-Index. Tuy nhiên, khả năng điều chỉnh giảm trong phiên 28/12 của các chỉ số là khá cao do tác động của các ngưỡng kháng cự đỉnh cũ, cũng như mẫu nến của VN-Index. Các ngưỡng hỗ trợ MA5 phía dưới, lần lượt nằm tại 960 điểm đối với VN-Index hay 114 điểm đối với HNX-Index có thể sẽ được kiểm định lại. Tại các chỉ số đại diện cho nhóm vốn hóa thấp hơn, VNSmallcap cải thiện tín hiệu ngắn hạn