Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-10-2020 - Thị trường giảm trong phiên thứ hai liên tiếp - DRC, MSN, VIB, DHC, HT1

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HNX-Index chuyển xuống mức Tiêu cực, tương đồng với tín hiệu của VNMidcap và VNSmallcap. Trong khi đó, tín hiệu của VN-Index, VN30 vẫn duy trì ở mức Tích cực nhưng bắt đầu cho thấy dấu hiệu suy yếu.