Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-09-2017 - Thị trường tiếp tục đà giảm nhẹ

Quan điểm kỹ thuật: Khối lượng giao dịch của hai sàn giảm xuống và số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế so với số lượng cổ phiếu tăng giá cho thấy lực cầu giá cao của thị trường khá yếu. Do đó, các chỉ số chứng khoán đều đóng cửa trong sắc đó, trong đó, nhóm chỉ số bên sàn HOSE đã diễn biến theo chiều hướng kém khả quan hơn.