Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-09-2011 - Vietcombank được duyệt bán cổ phần cho Mizuho – Thị trường phân hóa với thanh khoản được cải thiện – Chính phủ khẳng định tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11

Vietcombank bán 15% cổ phần cho Mizuho với giá xấp xỉ 34,000 đồng/cổ phiếu