Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-07-2011 Giao dịch lớn cổ phiếu ngân hàng thu hút thị trường - Cập nhật DPM – ACB công bố kết quả kinh doanh

Thanh khoản bất ngờ tăng vọt từ mức thấp gần đây chủ yếu nhờ giao dịch thỏa thuận, trong khi các chỉ số nỗ lực tăng nhẹ mặc dù gần như đóng cửa không đổi . Thị trường tiếp tục đi ngang trong bối cảnh không có tin tức hỗ trợ.