Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-04-2020 - Thị trường kết thúc chuỗi tăng trong 3 phiên liên tiếp, ảnh hưởng bởi VCB, BID - FDI - GEX, VPB, DXG, NT2. BMP, CTG, HPG, HSG, NKG, QNS

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số bắt đầu có sự phân hóa. Tín hiệu tại VN-Index, VN30 và HNX-Index đang ở mức Trung tính với kháng cự MA10 tại 777 điểm, 721 điểm và 107,5 điểm. Trong khi đó, tín hiệu của VNMidcap, VNSmallcap vẫn duy trì ở mức Tích cực. Dự báo vào ngày mai, thị trường sẽ có nhịp tăng sớm để VN-Index kiểm định lại kháng cự tại 777 điểm trong khi VNMidcap kiểm định kháng cự MA50 tại 780-790 điểm còn VNSmallcap kiểm định kháng cự Fibonacci tại 690 điểm.