Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-03-2019 - Thị trường tăng điểm với dẫn dắt của VRE - AST, CII, SCS, FRT

Quan điểm kỹ thuật: VN30, HNX-Index vượt nhẹ lên phía trên kháng cự MA50 và MA200 ngày lần lượt tại 898 điểm và 107 điểm để tạm lấy lại tín hiệu kỹ thuật Trung tính và Tích cực cho xu hướng trung hạn. Tuy nhiên, tín hiệu ngắn hạn của thị trường vẫn đang ở mức Tiêu cực với vùng kháng cự của VN-Index, VN30 và HNX-Index lần lượt nằm tại 976-990 điểm, 902-910 điểm và 108,5 điểm.