Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 27-02-2017 - Nhóm ngành BĐS, tài chính giúp VNI đạt mức đỉnh 9 năm mới - DHG, DXG

Quan điểm kỹ thuật: Nguyên nhân của việc KLGD sàn HSX giảm một phần là do lực cầu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa trùng xuống, tuy vậy bên mua lại đang tiết cung do tín hiệu của những VNMidcap và VNSmallcap vẫn đang tích cực. KLGD của VNMidcap giảm đi 25 triệu cổ phiếu còn của VNSmallcap giảm 13 triệu cổ phiếu so với phiên thứ Sáu tuần trước. Điều này cho thấy nhóm cổ phiếu này vẫn đang trong giai đoạn xác lập vùng đỉnh ngắn hạn.