Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-11-2015 - Cổ đông MHB trước đây chốt lời BID - PVD, PNJ, LAS

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh nhẹ và kiểm định vùng hỗ trợ 590 của chỉ số VN-Index và 81.5 của chỉ số HNX-Index trong phiên giao dịch 27/11/2015. Nếu hai chỉ số phá vỡ các mức hỗ trợ này thì rủi ro ngắn hạn sẽ có chiều hướng gia tăng. Đồng thời, theo hệ thống các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn sẽ có chiều hướng gia tăng lên hai nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps.