Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-11-2013 - ETF giao dịch, VNI tăng trong phiên ATC – Quyết định mới điều hành giá điện bán lẻ

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi vẫn đánh giá xu hướng ngắn hạn ở mức TRUNG TÍNH và chưa đưa ra khuyến nghị mua mới trong thời điểm này. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy có hiện tượng bắt đáy dòng cổ phiếu Smallcaps đang ở trạng thái quá bán, nhưng hai chỉ số vẫn đang giao dịch trong vùng giá rủi ro cho nên các nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội này để hạ tỷ trọng nhóm cổ phiếu Smallcaps ở vùng giá cao.