Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-10-2020 - Thị trường đảo chiều giảm vào cuối phiên - MSN, HPG, NKG, PHR, TCB, SIP

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HNX-Index chuyển xuống mức Trung tính trong khi tín hiệu của VNMidcap, VNSmallcap chuyển xuống mức Tiêu cực. Ngược lại, tín hiệu của VN-Index, VN30 vẫn đang duy trì ở trạng thái Tích cực.Dự báo vào ngày mai, thị trường sẽ duy trì quán tính giảm điểm trong phiên sáng để VN-Index, VN30 kiểm định hỗ trợ MA5, MA10 ngày tại 945-950 điểm và 908-918 điểm. Lực cầu giá thấp có thể mạnh lên sau đó, giúp hai chỉ số này có thể hồi phục trở lại