Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-10-2015 - FPT/VIC mất đà tăng về cuối phiên - CPI tháng 10 - MWG, DXG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ điều chỉnh nhẹ và kiểm định các vùng hỗ trợ 595 – 598 của chỉ số VN-Index và 80.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, theo hệ thống các chỉ báo xung lượng ngắn hạn và chỉ báo tâm lý, chúng tôi đánh giá hai chỉ số chưa thể vượt được các vùng kháng cự 610 – 615 của chỉ số VN-Index và 82.5 của chỉ số HNX-Index cho nên các nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh trong phiên.