Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-09-2018 - VN-Index tiếp tục giảm nhẹ - SAB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn duy trì ở mức rất Tích cực đối với VNMidcap và VNSmallcap, tuy nhiên, hai chỉ số này đang tiến khá gần khu vực kháng cự, lần lượt tại 1075 và 870 điểm. Trong khi đó, tín hiệu của VN-Index và VN30 vẫn giữ ở mức Tích cực, nhưng tín hiệu này có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu hai chỉ số này tiếp tục giảm vào ngày mai.