Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-09-2017 - Thị trường tiếp tục đi ngang, các mã năng lượng kép dài đà tăng - VIC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn theo đó vẫn duy trì Tích cực với tất cả các chỉ số như VN-Index, VN30 hay HNX-Index với các ngưỡng hỗ trợ lần lượt nằm tại 805 điểm, 790 điểm và 106,5 điểm. Trong khi đó, các ngưỡng kháng cự của VN-Index và VN30 hiện nằm tại 810 điểm và 800 điểm còn HNX-Index tiếp tục xác lập cao điểm mới và không có kháng cự kỹ thuật rõ ràng.