Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-09-2014 - Thị trường gần như không đổi dù tiếp tục hấp thụ VIC - VIC: thêm 17 triệu cổ phiếu chuyển đổi từ TPCĐ sắp được phép giao dịch tự do

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng xu hướng trung hạn có dấu hiệu rủi ro tăng dần khi chỉ số VN-Index vẫn giao dịch dưới mức 605 và chỉ số HNX-Index có khả năng xác lập mô hình Head and Shoulder. Đồng thời, các chỉ báo xung lượng ngắn hạn vẫn chưa xuất hiện các tín hiệu đảo chiều cho nên chúng tôi đánh giá hai chỉ số chỉ xuất hiện các nhịp hồi rất ngắn hoặc các nhịp “Bulltraps” trong phiên cho nên việc bắt đáy ở giai đoạn này vẫn còn rủi ro cao.