Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-09-2012 - BVH đảo chiều, hai sàn tăng điểm

Quan điểm của chúng tôi: Cả hai chỉ số đã có một phiên tăng về mặt điểm số nhưng thanh khoản chưa chuyển biến. Chỉ số VNI tăng ngày thứ hai liên tiếp 3,35 điểm (+0,86%) đóng của tại ngưỡng 395,12 điểm trong khi chỉ số HNI tăng nhẹ 0,12%, đóng cửa tại ngưỡng 56,29 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức rất thấp, với giá trị giao dịch giảm 11,8% trên sàn HSX. Trên sàn HNX, giá trị giao dịch tăng 8,8% nhưng chủ yếu nhờ các mã nhỏ, có thể nhận thấy điều này khi khối lượng tăng tới 26,6%.