Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-07-2012 - Thị trường tăng nhẹ, thanh khoản giảm

Quan điểm của chúng tôi: Lực bán phiên hôm qua giảm bớt theo như chúng tôi quan sát đã kích thích nhà đầu tư mua vào hôm nay, chấm dứt chuỗi giảm 4 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, mức tăng nhẹ 0,5% của chỉ số VNI và 0,6% của chỉ số HNI, cùng với thanh khoản khá thấp, cho thấy thị trường vẫn thiếu niềm tin. Tổng giá trị giao dịch (776 tỷ đồng) giảm 1/4 so với phiên hôm qua và gần 40% so với mức trung bình ngày của tuần trước.