Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-06-2013 - VNI tăng 2% - NHNN giảm LSHĐ, điều chỉnh tỷ giá 1% - Tín dụng cải thiện – Lịch trả cổ tức 2012 CSM

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng nhịp hồi nhẹ này vẫn có thể duy trì trong phiên ngày mai và hai chỉ số có thể chạm các mức kháng cự của nhịp hồi là vùng giá 495 của chỉ số VN-Index và 63.5 của chỉ số HNX-Index. Tâm lý nhìn chung vẫn còn tỏ ra thận trọng và lực mua suy yếu cho nên chúng tôi vẫn duy trì quan điểm về nhịp hồi ngắn lần này.