Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 26-03-2018 - Thị trường phục hồi; nhóm tài chính tăng mạnh - SCS, PC1

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật vẫn duy trì ở mức Tích cực với VN-Index và VN30 với ngưỡng hỗ trợ MA5 tại 1165 và 1140 điểm có thể sẽ được kiểm định lại. Tín hiệu ngắn hạn của HNX-Index cũng trở về mức Tích cực với hỗ trợ MA10 tại 132,5 điểm; tuy nhiên, tín hiệu của VNMidcap vẫn duy trì mức Trung tính còn của VNSmallcap vẫn duy trì ở mức Tiêu cực. Sự phân hóa tín hiệu này cho thấy dòng tiền vẫn đang chủ yếu tập trung tại nhóm cổ phiếu có khả năng điều tiết chỉ số.