Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-11-2014 - Tâm lý cải thiện nhưng KLGD vẫn thấp - Luật Nhà Ở sửa đổi - Thông tư 36 tác động mạnh đối với MBB

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng thị trường chưa thể bứt phá mạnh và áp lực giảm giá có thể quay trở lại trong phiên giao dịch ngày mai khi dòng tiền vẫn chưa thực sự quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đánh giá cao khả năng dòng tiền bắt đáy có thể sẽ gia tăng trong các nhịp giảm điểm tới khi nhiều cổ phiếu đã về vùng giá hợp lý và giao dịch trong trạng thái quá bán.