Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-10-2013 - VNI duy trì mức 500 - FDI 10 tháng - KQLN Qúy 3 PET, PVT - Cập nhật CSM

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể tích lũy thêm phiên đầu tuần và dần lấy lại đà tăng trong những phiên sau đó, đặc biệt chúng tôi nhận thấy nhóm cổ phiếu đầu cơ xuất hiện tín hiệu đảo chiều sau các phiên điều chỉnh nhẹ cho nên nhóm cổ phiếu này có thể thu hút dòng tiền trong tuần giao dịch tới. Điểm tích cực nhất là dòng tiền vẫn chưa có xu hướng rút hoàn toàn ra khỏi thị trường và trạng thái xu hướng vẫn ở mức tích cực.