Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-08-2017 - Thị trường kết thúc tuần với mức tăng nhẹ - HT1, Báo cáo Trái phiếu Tiền tệ, Báo cáo Ngành điện

Quan điểm kỹ thuật: VN-INDEX tăng điểm nhẹ vào cuối bản của tôi, vượt qua kháng cự MA10 tại 770 điểm để cải thiện tín hiệu kỹ thuật từ Tiêu cực lên Trung tính. Kháng cự tiếp theo của chỉ số này là vùng 772-775 điểm của các đường MA20 và MA50 ngày có thể sẽ được kiểm định trong phiên tới.