Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-07-2019 - VHM và VIC dẫn VN-Index đạt mức cao nhất 18 tuần qua - HPG, PVD, PVT, REE

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn duy trì ở mức Tích cực đối với VN-Index, VN30 và HNX-Index với ngưỡng hỗ trợ lần lượt nằm tại 990 điểm (MA5), 888 điểm (MA5) và 106,4 điểm (MA10). Các ngưỡng kháng cự gần nhất của ba chỉ số này lần lượt nằm tại 1000 điểm, 892 điểm và 106,8 điểm.