Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-07-2018 - Các mã tài chính dẫn dắt đà giảm điểm - MSN, TCB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HNX-Index đã thay đổi từ Tích cực xuống Trung tính với ngưỡng hỗ trợ MA20 tại 103 điểm có thể được kiểm định vào ngày mai. Tín hiệu của các chỉ số còn lại vẫn được giữ ở mức Tích cực, nhưng các vùng hỗ trợ ngắn hạn nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị thách thức. Mặc dù vẫn còn nhiều hiệu ứng tích cực từ nhóm cổ phiếu đầu cơ, nhưng rõ ràng thị trường với đại diện là nhóm vốn hóa lớn vẫn đang phát ra tín hiệu suy yếu. Trong trường hợp VN-Index đánh mất