Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-07-2013 - VNI giảm, khối ngoại bán – Cán cân thương mại tháng bảy thặng dư – KQLN 6T đầu năm của DPM

Quan điểm kỹ thuật: Như chúng tôi đã đưa ra điểm xác nhận xu hướng giảm trong bản tin hôm qua, chỉ số VN-Index giảm mạnh dưới mức 492.93 điểm và phá vỡ kênh tăng giá ngắn hạn, đặc biệt chỉ số HNX-Index có tín hiệu phá vỡ đường Uptrend dài hạn từ cuối năm 2012 đến nay cho nên chúng tôi đánh giá thị trường đã kết thúc nhịp sóng tăng 1 tháng như đã dự báo trước đó và hạ xu hướng ngắn hạn từ mức TĂNG xuống GIẢM.