Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-07-2011 Tâm lý thị trường ảm đạm, thanh khoản thấp – Cập nhật PGS, giữ nguyên khuyến nghị MUA

Cả hai thị trường mở cửa tuần mới với biên độ giao dịch hẹp và thanh khoản tiếp tục giảm sau khi CPI tháng 7  cả nước được công bố tăng 1,17% so với tháng 6, gia tăng áp lực kiềm chế lạm phát theo mục tiêu của Chính phủ.