Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-06-2015 - Thanh khoản tiếp tục giảm - Sân bay Quốc tế Long Thành - DCM

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể hồi phục trong phiên giao dịch ngày mai và tiến về gần các mức 590 – 595 của chỉ số VN-Index và 89.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn tiếp tục gia tăng khi xung lượng tăng điểm đã suy yếu trong mô hình đảo chiều giảm giá của chỉ số VN-Index và dòng tiền có hiện tượng rút ra, nghĩa là cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong nhịp hồi phục sắp tới là rất khó khi rủi ro đang tăng cao.