Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 25-04-2019 - Nhóm ngân hàng khiến thị trường giảm điểm - DQC, MWG, PVD, CTD, FPT, NLG, BSR, SSI, ACB, HPG, REE

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VN30 và HNX-Index duy trì mức Trung tính với kháng cự của đường MA20 nằm tại 980 điểm, 894 điểm và 107,2 điểm. Trong khi đó, tín hiệu của VNMidcap và VNSmallcap vẫn nằm ở trạng thái Tiêu cực với kháng cự của đường MA10 tại 985 điểm và 831 điểm.